De praktijk Fysiotherapie Drielanden is op 1 december 1995 van start gegaan aan de rand van de wijk Drielanden als onderdeel van het Medisch Centrum Drielanden. Hier waren we gevestigd in houten porto cabins. Sinds 2003 werken we in het gebouw aan de Bazuindreef.  We zijn voorzien van ruime behandelkamers en een volledig ingerichte oefenzaal.

In onze praktijk voldoen we aan alle, door het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) gestelde, kwaliteitseisen. Alle medewerkers zijn geregistreerd in zowel het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) als in de deelregisters van de verschillende beroepsverenigingen. (manuele therapie: NVMT, sportfysiotherapie: NVFS en geriatriefysiotherapie: NVFG)

 

Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van een huisarts of specialist naar een fysiotherapeut gaan. Heeft u klachten? Dan kunt u meteen bij ons een afspraak maken. Deze directe consultatie staat bekend  als Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie of DTF.
Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij u wel een verwijzing nodig heeft van specialist of huisarts.
Onder andere als er een behandeling aan huis nodig is.

De keuze om behandeld te worden door een bepaalde fysiotherapeut is vrij, maar de aard van uw klacht kan om een van onze specialisatie vragen.

 

We hebben zorgcontracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Dit houdt in dat de fysiotherapeutische behandelingen vergoed worden, mits u een aanvullende verzekering heeft waarin fysiotherapie gedekt wordt. Wij kunnen de kosten van de behandelingen dan rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar.