De algemeen fysiotherapeut

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten, met of zonder verwijzing van een arts.

De fysiotherapeut gaat resultaatgericht aan het werk, met de bedoeling u zo snel en goed mogelijk op de been te helpen. Bij het opstellen van een behandelplan kijkt hij samen met u naar uw hulpvraag, de lichamelijke situatie en de mogelijkheden.

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren en/of het in stand houden ervan.

Daarnaast zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in ter bevordering van de beweeglijkheid zodat klachten voorkomen kunnen worden.

De middelen die we daarvoor gebruiken zijn onder andere:

  • Oefentherapie
  • Begeleiden
  • Adviseren
  • Coachen